Γέννηση – Joos van Cleve

Γέννηση – Joos van Cleve

Η Παρουσίαση του Χριστού στο Ναό του Κλεβίνγκ, πίνακας του Joos van Cleve, αναδεικνύει την ψυχρότητα της νύχτας και τη θαυμαστή προσοχή του καλλιτέχνη στη λεπτομέρεια.