Γέννηση – Joos van Cleve

Γέννηση – Joos van Cleve

Η αγιογραφία της Γέννησης του Χριστού από τον Joos van Cleve αποπνέει μια ατμόσφαιρα ειρήνης και θαυμασμοϔμού. Ο καλλιτέχνης κατάφερε να αποτυπώσει με λεπτομέρεια και ρεαλισμό το Θαύμα της Γέννησης.