Καλό φαγητό

Μεσημεριανό το Σαββατοκύριακο έξω. Η ευτυχία και η γαλήνη βρίσκονται μέσα μας, οπότε ας προσπαθήσουμε να γίνουμε…

Μεσημεριανό το Σαββατοκύριακο έξω. Η ευτυχία και η ειρήνη βρίσκονται μέσα μας, οπότε ας προσπαθήσουμε να είμαστε σε ειρήνη με τον εαυτό μας πριν προσπαθήσουμε να τα βρούμε από τους άλλους. Εάν είστε ευτυχισμένοι, θα μπορούσατε να μεταδώσετε την ίδια αγάπη και ευτυχία στους άλλους γύρω σας. . . .

Related Articles

Back to top button